De dienstverlening van 4Talend kent vele verschillende toepassingsgebieden. Er zijn voordelen te behalen door verbetering van de gegevenskwaliteit in vrijwel elke branche, elke grootte organisatie, (semi)publiek of privaat.

De volgende cases geven een goed inzicht in het soort situatie waarin onze diensten toepasbaar zijn:

Uw organisatie is ontstaan uit fusies en heeft een applicatielandschap bestaande uit een lappendeken van systemen; sommige zelfs met dezelfde functie. Uniformering van het applicatielandschap is een welhaast onmogelijke opgave, zeker op kort of middellange termijn

Door middel van de inzet van data-integraties op basis van Talend of zelfs een Enterprise service bus is de data-uitwisseling tussen systemen te optimaliseren en is Master data management over de systemen mogelijk. Gevolg hiervan is dat de verschillende systemen dezelfde masterdata gebruiken en dat relevante data automatisch uitgewisseld wordt tussen systemen. Dit heeft uiteindelijk zeer positieve gevolgen voor uw werkprocessen, dienstverlening en kostenniveau.Medewerkers die uw organisatie nieuw binnenkomen leveren veel werkzaamheden op. Voor deze mensen moeten wijzigingen worden doorgevoerd in verschillende HRM systemen, moet netwerktoegang geregeld worden, moet een emailadres aangemaakt worden, moet toegang tot primaire systemen en intranet ingesteld worden, moeten toegangspassen en parkeerplaats geregeld worden, etc. etc.  Als medewerkers uw organisatie verlaten moet het omgekeerde worden uitgevoerd.

Door middel van de inzet van data-integraties op basis van Talend en eventueel een Enterprise service bus kunnen vanuit uw HRM systeem automatisch zaken geregeld worden met betrekking tot accounts, email, beveiliging etc. Tevens kunnen personeelsgegevens die in meerdere systemen voorkomen op basis van bijvoorbeeld personeelsnummer gelijk gehouden worden. Gevolg hiervan is dat de verschillende systemen dezelfde masterdata gebruiken en dat relevante data automatisch uitgewisseld wordt tussen systemen. Hiermee bespaart uw organisatie op termijn veel kosten en is beveiliging van uw kostbare gegevens en locaties beter geregeld.Uw organisatie heeft een nieuw systeem aangeschaft zoals bijvoorbeeld Salesforce.com maar dit systeem is niet gekoppeld met de andere systemen in uw systeemlandschap. Hierdoor ontstaan problemen met de eenduidigheid van (stam)data en moet veel extra werk gedaan worden om gegevens handmatig uit te wisselen.

Door middel van de inzet van data-integraties op basis van Talend tussen Salesforce.com en uw bestaande systemen kan (stam)data automatisch gelijk gehouden worden tussen systemen en kunnen relevante gegevsn als (werk)orders, voorraadmutaties, etc automatisch worden uitgewisseld tussen uw systemen. Hiermee bespaart uw organisatie op termijn veel kosten met betrekking tot handmatige werkzaamheden en foutcorrectie, Tevens verbetert de snelheid van gegevensuitwisseling waardoor de diensverlening aan uw klanten versnelt.


HOME    |     VOORDELEN     CASES     KLANTEN    |     OVER ONS     ONZE DIENSTEN     OVER TALEND    CONTACT
COPYRIGHT © PROCIT - ALL RIGHTS RESERVED